Oferta

2018 © Biogazownia Rypin

Modernizacja strony www.pikselrypin.pl

OFERTA

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem długoterminowej współpracy z potencjalnymi dostawcami :


  • Surowców rolniczych
  • Produktów ubocznych rolnictwa
  • Odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego
  • Odpadów z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego w których jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych


Ponadto oferujemy współpracę w zakresie utylizacji osadów po flotacji i osadów z przyzakładowych oczyszczalni ścieków kat. 2 i kat.3. , które wcześniej były poddane procesowi higienizacji.


Biogazownia Rypin oferuje do sprzedaży następujące produkty:


  • Energia elektryczna
  • Energia cieplna
  • Usługi nawożenia pól wozem asenizacyjnym o pojemności 18 i 21 m³
  • Usługa załadunku , rozładunku ładowarką teleskopową

Serdecznie zapraszamy do współpracy długoterminowej odbiorców naszych produktów i usług oraz jako dostawców substratów dla biogazowni.